نمایش 1-10 از 50 نتیجه

دوره آموزشی – تربیت مبلغ غدیر – جلسه چهارم

1 شهریور 1398
8

بخش اول دانلود فایل صوتی بخش اول   بخش دوم دانلود فایل صوتی بخش دوم   بخش سوم دانلود فایل صوتی بخش سوم   بخش چهارم دانلود فایل صوتی بخش …

دوره آموزشی – تربیت مبلغ غدیر – جلسه سوم

1 شهریور 1398
1

بخش اول دانلود فایل صوتی بخش اول   بخش دوم دانلود فایل صوتی بخش دوم   بخش سوم دانلود فایل صوتی بخش سوم   بخش چهارم دانلود فایل صوتی بخش …

دوره آموزشی – تربیت مبلغ غدیر – جلسه دوم

1 شهریور 1398
1

بخش اول دانلود فایل صوتی بخش اول   بخش دوم   دانلود فایل صوتی بخش دوم   بخش سوم دانلود فایل صوتی بخش سوم   بخش چهارم دانلود فایل صوتی …

کارگاه آموزشی شماره 31 – معرفی محصولات غدیر کانال خدمتگزاران

2 تیر 1398
1

صوت کامل کارگاه   دانلود فایل صوتی کارگاه آموزشی شماره 31 – معرفی محصولات غدیر کانال خدمتگزاران