آدم خودساخته چه ویژگی هایی دارد؟
افرادی که در زندگی شخصی و اجتماعیشون موفق هستند، آیا چالش و مشکلی ندارند؟
چطور با این همه مشکلاتی که وجود داره شاد باشیم؟
و چگونه بتوانیم به آیه لکیلا تاسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا علی ما آتاکم عامل باشیم؟