آشنایی با مفهوم “کِتمان” با استفاده از آیات قرآن کریم و روایات معصومین
نقش موضوع کِتمان در موفقیت‌های فردی، خانوادگی و خدمتگزاری‌هایمان
استفاده از فرصت بی نظیر ماه مبارک رمضان برای شناخت و تمرین موضوع کتمان و رازداری