در این کارگاه ۹۰ دقیقه‌ای قرار است درباره نکات عمومی برگزاری یک رویداد حقیقی و مجازی صحبت کنیم.
انواع رویدادها را بشناسیم و با چالش‌های برگزاری هر کدام از آنها آشنا شویم.
می‌خواهیم یاد بگیریم که در اجرای انواع رویدادها چه نکاتی را رعایت کنیم و بدانیم به عنوان یک مجری ممکن است با چه چالش‌هایی روبرو شویم.