در کارگاه روش تولید محتوای تبلیغی برای نوجوانان و جوانان تلاش می‌کنیم با ارائه مثال‌هایی به درک بهتری از مخاطبان این رده سنی، نیازها و گرایش‌هایشان برسیم و بدانیم برای این گروه‌های سنی چه نوع برنامه‌ها با چه ویژگی‌هایی را باید برگزار کنیم و به سراغ چه سبک برنامه‌هایی نباید برویم.