ساختار جلسات این کلاس و فعالیت های آن در منزل چگونه خواهد بود؟
تأثیر والدین در اثربخشی این کارگاه
در این کارگاه از چه تکنیک هایی استفاده خواهد شد؟
در این کارگاه چه مهارت هایی به مخاطب منتقل خواهد شد؟


جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با این دوره، روی این قسمت کلیک کنید