چگونه راحت بنویسیم؟
چگونه حرف های مان را در دل داستان بیاوریم که شعاری نشود؟
چگونه ایده های خوبی برای نوشتن پیدا کنیم؟
چگونه ایده های مان را تبدیل به یک داستان جذاب کنیم؟
چگونه از تمام ظرفیت ها و عناصر داستان به درستی بهره ببریم؟

جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با این دوره، روی این قسمت کلیک کنید