این دوره چرا تشکیل شده و چه هدفی دارد و خروجی اش چه خواهد بود؟
منظور از داستانک یا روزمره نویسی چیست؟
چرا سراغ دعای زیبای جوشن صغیر رفته ایم؟ و چه ارتباطی به داستانک نویسی دارد؟
این دوره برای چه افرادی قابل استفاده خواهد بود؟
و در پایان به عنوان مثال چند دقیقه ای به شکل کارگاهی کار خواهیم کرد و شما بزرگواران با روش و شیوه‌ی این کلاس کاملا آشنا خواهید شد


جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با این دوره، روی این قسمت کلیک کنید