اهداف تشکیل این کارگاه
– شرح روش برگزاری این کارگاه
گفتگو در مورد پیش نیازها و وظایف هنرجویان محترم
بررسی سؤالات و پرسش های احتمالی
و در پایان به عنوان نمونه دقایقی از کارگاه را اجرا می کنیم و چند سطری از کتاب ارزشمند “کشتی پهلو گرفته” را خوانده و بررسی خواهیم کرد


جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با این دوره، روی این قسمت کلیک کنید