اهداف تشکیل این کارگاه را توضیح خواهیم داد.
روش برگزاری این کارگاه را شرح می دهیم.
در مورد پیش نیازها و وظایف هنرجویان محترم گفتگو خواهیم کرد.
سؤالات و پرسش های احتمالی را بررسی می کنیم.
و در پایان به عنوان نمونه دقایقی از کارگاه را اجرا می کنیم و چند سطری از کتاب ارزشمند “پدر، عشق و پسر” را خوانده و بررسی خواهیم کرد.


جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با این دوره، روی این قسمت کلیک کنید