آموزش داستان نویسی مقدماتی در ۱۰ جلسه

بدون امتیاز 0 رای
700,000 تومان

در دوره آموزش داستان نویسی مقدماتی دنیای داستان نویسی را متفاوت از آن چیزی که تا به حال در ذهن داشته اید کشف و در هر جلسه شما با یکی از اصول مهم داستان نویسی آشنا می شوید و مفاهیم را به صورت کارگاهی کشف می کنید. 

220
700,000 تومان

دوره آموزش داستان نویسی پیشرفته در ۸ جلسه

بدون امتیاز 0 رای
900,000 تومان

در دوره آموزش داستان نویسی پیشرفته با تکنیک های اثر گذاری داستان ،بررسی عوامل پیش ران داستان و بررسی عوامل گسترش و حیاتی داستان آشنا می شوید.

25
900,000 تومان

دوره آموزش فنی صدا، تصویر و نور – جهت برگزاری انواع رویدادها در ۱۰ جلسه

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان

برای شرکت در دوره آموزش قصه گویی با تکنیکها و ابزارهای قصه گویی، قصه سازی آشنا میشوید و بعد از گذراندن آن میتوانید قصه گوی خوبی باشید. برای اطلاع از جزئیات مقاله میتوانید شرح دوره آموزشی را مطالعه کنید.ه گویی ثبت نام کنید.

34
1,500,000 تومان

دوره آموزش قصه گویی در ۸ جلسه

بدون امتیاز 0 رای
650,000 تومان

برای شرکت در دوره آموزش قصه گویی با تکنیکها و ابزارهای قصه گویی، قصه سازی آشنا میشوید و بعد از گذراندن آن میتوانید قصه گوی خوبی باشید. برای اطلاع از جزئیات مقاله میتوانید شرح دوره آموزشی را مطالعه کنید.ه گویی ثبت نام کنید.

60
650,000 تومان

دوره آموزش مقدماتی تا پیشرفته نرم افزار افترافکت در ۱۰ جلسه

بدون امتیاز 0 رای
1,200,000 تومان

برای شرکت در دوره آموزش قصه گویی با تکنیکها و ابزارهای قصه گویی، قصه سازی آشنا میشوید و بعد از گذراندن آن میتوانید قصه گوی خوبی باشید. برای اطلاع از جزئیات مقاله میتوانید شرح دوره آموزشی را مطالعه کنید.ه گویی ثبت نام کنید.

2
1,200,000 تومان

دوره آموزش نمایشنامه نویسی در ۸ جلسه

بدون امتیاز 0 رای
850,000 تومان

در دوره ی آموزش نمایشنامه نویسی قصد داریم که به بررسی نحوه نوشتن یک نمایشنامه بپردازیم و اصول آن را قدم به قدم آموزش دهیم.

12
850,000 تومان