دوره آموزش تربیت جذاب تر با ابزارهای بازی، خلاقیت و مهارت در ۶ جلسه

بدون امتیاز 0 رای
850,000 تومان

در دوره آموزش تربیت جذاب با  شناخت و بیان اهمیت سه گانه ی بازی، خلاقیت، مهارت جهت تربیت جذاب تر، بیان اصول بازی، کسب مهارت جهت تبدیل شدن به یک ولی یا مربی توانمند، ارائه مصداق ها و مثال ها جهت چگونه اجرا کردن ابزار سه گانه آشنا می شوید.

40
850,000 تومان

دوره آموزش تربیت خدامحور (سطح ۲) در ۸ جلسه

بدون امتیاز 0 رای
750,000 تومان

در دوره آموزش راهکار های تربیت دینی گفتگو میکنیم درباره راهکار های عملی صیانت و فضاسازی که دو روش اصلی و اساسی در تربیت خدا محور است.

16
750,000 تومان

⁣⁣دوره آموزش تربیت خدامحور در ۸ جلسه

بدون امتیاز 0 رای
900,000 تومان

در دوره آموزش تربیت خدا محور میپردازیم به بررسی تفاوت تربیت خدا محور با تربیت خود محور یا دگر محور که همان تربیت انسان محور است.

45
900,000 تومان
14%
تخفیف

دوره آموزش تربیت فرزند در ۱۰ جلسه

بدون امتیاز 0 رای
730,000 تومان

در دوره آموزش تربیت فرزند که با رویکردی دینی و با بررسی آرا و نظرات روانشناسی ارائه می گردد، توجه به پایه ها و بنیادهای تربیتی و توجه به چالش های مسئله ساز که امروزه اغلب خانواده ها با آن مواجه هستند مورد بررسی و گفتگو قرار میگیرد.

0
730,000 تومان

دوره آموزش داستان نویسی برای نوجوانان در ۱۰ جلسه

بدون امتیاز 0 رای
800,000 تومان

در دوره آموزش تربیت فرزند که با رویکردی دینی و با بررسی آرا و نظرات روانشناسی ارائه می گردد، توجه به پایه ها و بنیادهای تربیتی و توجه به چالش های مسئله ساز که امروزه اغلب خانواده ها با آن مواجه هستند مورد بررسی و گفتگو قرار میگیرد.

16
800,000 تومان

دوره آموزش دانا شو، توانا شو (ویژه کودکان ۶ الی ۹ سال) در ۵ جلسه

بدون امتیاز 0 رای
650,000 تومان

در دوره آموزشی دین شناسی عاشورایی با اهمیت تفقه در دین و مراتب آن، تدر دوره آموزشی دین شناسی عاشورایی با اهمیت تفقه در دین و مراتب آن، تسلیم و رضا، اصل و فرع بندگی خداو تقوا در اعتقاد آشنا می شوید.

21
650,000 تومان