دوره آموزش داستان نویسی پیشرفته در 8 جلسه

بدون امتیاز 0 رای
550,000 تومان

در دوره آموزش داستان نویسی پیشرفته با تکنیک های اثر گذاری داستان ،بررسی عوامل پیش ران داستان و بررسی عوامل گسترش و حیاتی داستان آشنا می شوید.

25
550,000 تومان

دوره آموزش رسانه و زندگی من در 8 جلسه

بدون امتیاز 0 رای
390,000 تومان

در دوره آموزش رسانه و زندگی من با نقش رسانه در زندگی ما ، تکنیک های رسانه و مدیریت آن آشنا می شویم.

10
390,000 تومان

دوره آموزش شناخت فضای مجازی (ویژه مدیران مؤسسات فرهنگی و مذهبی) در 30 جلسه

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

در دوره آموزش شناخت فضای مجازی با اهمیت فضای مجازی و ویژگی های آن و تعیین استراتژی و اهداف و تولید محتوا، ارتباط با جذب مشارکت های مالی و.. آشنا می شوید.

30
200,000 تومان