دوره آموزش تربیت خدامحور (سطح ۲) در ۸ جلسه

بدون امتیاز 0 رای
750,000 تومان

در دوره آموزش راهکار های تربیت دینی گفتگو میکنیم درباره راهکار های عملی صیانت و فضاسازی که دو روش اصلی و اساسی در تربیت خدا محور است.

16
750,000 تومان

⁣⁣دوره آموزش تربیت خدامحور در ۸ جلسه

بدون امتیاز 0 رای
900,000 تومان

در دوره آموزش تربیت خدا محور میپردازیم به بررسی تفاوت تربیت خدا محور با تربیت خود محور یا دگر محور که همان تربیت انسان محور است.

55
900,000 تومان

دوره آموزش تربیت فرزند در ۱۰ جلسه

بدون امتیاز 0 رای
1,200,000 تومان

در دوره آموزش تربیت فرزند که با رویکردی دینی و با بررسی آرا و نظرات روانشناسی ارائه می گردد، توجه به پایه ها و بنیادهای تربیتی و توجه به چالش های مسئله ساز که امروزه اغلب خانواده ها با آن مواجه هستند مورد بررسی و گفتگو قرار میگیرد.

125
1,200,000 تومان

دوره آموزش داستان نویسی برای نوجوانان در ۱۰ جلسه

بدون امتیاز 0 رای
800,000 تومان

در دوره آموزش تربیت فرزند که با رویکردی دینی و با بررسی آرا و نظرات روانشناسی ارائه می گردد، توجه به پایه ها و بنیادهای تربیتی و توجه به چالش های مسئله ساز که امروزه اغلب خانواده ها با آن مواجه هستند مورد بررسی و گفتگو قرار میگیرد.

20
800,000 تومان