دوره آموزش فنی صدا، تصویر و نور – جهت برگزاری انواع رویدادها در ۱۰ جلسه

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان

برای شرکت در دوره آموزش قصه گویی با تکنیکها و ابزارهای قصه گویی، قصه سازی آشنا میشوید و بعد از گذراندن آن میتوانید قصه گوی خوبی باشید. برای اطلاع از جزئیات مقاله میتوانید شرح دوره آموزشی را مطالعه کنید.ه گویی ثبت نام کنید.

34
1,500,000 تومان

دوره آموزش قصه گویی در ۸ جلسه

بدون امتیاز 0 رای
650,000 تومان

برای شرکت در دوره آموزش قصه گویی با تکنیکها و ابزارهای قصه گویی، قصه سازی آشنا میشوید و بعد از گذراندن آن میتوانید قصه گوی خوبی باشید. برای اطلاع از جزئیات مقاله میتوانید شرح دوره آموزشی را مطالعه کنید.ه گویی ثبت نام کنید.

60
650,000 تومان

دوره آموزش مقدماتی تا پیشرفته نرم افزار افترافکت در ۱۰ جلسه

بدون امتیاز 0 رای
1,200,000 تومان

برای شرکت در دوره آموزش قصه گویی با تکنیکها و ابزارهای قصه گویی، قصه سازی آشنا میشوید و بعد از گذراندن آن میتوانید قصه گوی خوبی باشید. برای اطلاع از جزئیات مقاله میتوانید شرح دوره آموزشی را مطالعه کنید.ه گویی ثبت نام کنید.

2
1,200,000 تومان

دوره آموزشی مخاطب شناسی در تبلیغ در ۶ جلسه

بدون امتیاز 0 رای
750,000 تومان

در دوره آموزشی مخاطب شناسی در تبلیغ با محوریت تیپ شناسی در روانشناسی فرامیگیرید که  شناخت مخاطب در پیام رسانی یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار است.

45
750,000 تومان