دوره آموزش تاریخ اسلام در ۷ جلسه

بدون امتیاز 0 رای
650,000 تومان

باگذراندن دوره آموزشی شبهه سوزی مقدماتی ممکن است که پاسخ همه شبهات را ندانید اما شبهه دیگر برای شما تأثیر ندارد.

7
650,000 تومان

دوره آموزش جستجو در منابع غیر روایی شیعه در ۸ جلسه

بدون امتیاز 0 رای
550,000 تومان

روز ساعت دقیقه ثانیه دوره آموزش جستجو در منابع غیر روایی شیعه و روایی غیر شیعه  در دوره آموزش جستجو در…

12
550,000 تومان

دوره آموزش شبهات امامت و ولایت در ۸ جلسه

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

با توجه به گسترش تشیع در دوره آموزش شبهات امامت و ولایت میپردازیم به پرسش‌های فراوانی که ممکن است برای خیلی ها پیش آماده باشد آنان که در جستجوی حقیقت و مشتاق یافتن پاسخ درخور برای پرسش های خود هستند.

100
رایگان!

دوره آموزش شبهه سوزی مقدماتی در ۸ جلسه

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان

باگذراندن دوره آموزشی شبهه سوزی مقدماتی ممکن است که پاسخ همه شبهات را ندانید اما شبهه دیگر برای شما تأثیر ندارد.

37
600,000 تومان