• تحصیلات: فوق و دکترای علوم قرآن و حدیث، فوق لیسانس ادبیات عرب، مدارک متعدد در حوزه توسعه فردی
  • سوابق مرتبط: تدریس در دانشگاه های متعدد در همه مقاطع کارشناسی و ارشد و دکتری؛ برگزاری کارگاه های متعدد در حوزه خانواده، حافظه، تمرکز، مقاله نویسی، روش اَکت در روانشناسی، نقشه ذهنی، و …
  • شغل: دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه
  • سایر موارد: نویسنده بیش از 20 کتاب و 100 مقاله، سابقه تدریس و ارائه کارگاه به مدت 20 سال