⁣⁣تحصیلات: دانش‌آموخته رشته‌ های فیلمسازی، نمایش و داستان ‌نویسی
⁣سوابق: نگارش بیش از ۲۰ عنوان نمایش صحنه‌ ای و صوتی، بیش از ۱۵ عنوان فیلم ‌نامه بلند و کوتاه، بیش از ۳۰ عنوان فیلم ‌نامه مستند و ویدئوگرافی و بیش از ۱۰۰ عنوان متن داستانی که به مرحله تولید و عرضه رسیده‌ اند.
طراحی و تولید قریب به ۲۰۰ محصول فرهنگی و ۵۰ پروژه فرهنگی.
برگزاری حدود ۳۰۰ جلسه آموزشی در حوزه‌ های ادبیات داستانی و نمایشی و سواد رسانه ‌ای.
● برگزاری موفق و موثر سه دوره کلاس های داستان نویسی مقدماتی و پیشرفته در مجموعه سفیران