• دیپلم ریاضی فیزیک
 • کارشناسی روانشناسی
 • سطح ۴ حوزه
 • سوابق مرتبط:
  • ١۵ سال تدریس مباحث اعتقادی و مشاوره برای نوجوانان و جوانان و دانشجویان.
  • ۴ سال تدریس مباحث دینی و عقایدی در مقطع متوسطه اول و دوم
  • ١٠ سال تدریس مباحث عقایدی برای طلاب و روحانیون
  • ۴ سال تدریس مباحث عقایدی در حوزه علمیه خواهران
  • ۶ سال مشاوره و مدیریت آموزشی- تربیتی در حوزه علمیه
  • ٣ سال مدیریت گروه فرهنگی الهادی
  • ١ سال مشاور مرکز مشاوره نهاد رهبری دانشگاه فردوسی
  • مدرس دوره های تربیت مربی و جلسات اولیاء مربیان
  • تدریس مباحث تربیتی در دوره های آموزش مجازی
 • روحانی – اشتغالات حوزوی – استاد عقاید – مدیر فرهنگی – مشاور و مربی

 

دوره های برگزار شده در سفیران:

تربیت خدامحور سطح ۱تربیت خدامحور سطح ۲دین شناسی سطح ۱دین شناسی سطح ۲ – دین شناسی عاشورایی