• تحصیلات: کارشناسی برق الکترونیک
• سوابق مرتبط: 10 سال فعالیت در حوزه IT – طراحی سایت و طراحی گرافیک