• تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی
• سوابق مرتبط: مشاوره و تدریس فنون بیان، ارتباط موثر، رفتار سازمانی. کوچ فردی و سازمانی
• شغل: مدرس و مشاور فنون بیان، سخنرانی و ارتباط موثر، مدیر فروشگاه اینترنتی
– برگزار کننده و مجری همایش های مذهبی و فرهنگی متعدد
– دانش آموخته مرکز سروش سیما، تحت نظارت سازمان صدا و سیما در زمینه اجرا و گویندگی
– مجری شبکه های جهانی تابش مدیا، التشیع و هادی تی وی
– مدرس دوره های فنون بیان و ارتباط موثر فردی و سازمانی به دعوت آموزشگاه و موسسات مختلف
– برگزاری دوره آموزشی فنون بیان و ارتباط موثر در سازمان های گوناگون