کارشناسی مهندسی مکانیک
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)
• سوابق:
عضو هیئت تحریریه مجله استارتاپ همشهری
تدریس مهارت های فردی در حوزه کسب و کار از سال 95 تا کنون به صورت حضوری و آنلاین
راه اندازی کسب و کار در حوزه آموزش در سال 95
• شغل:
– استراتژیست کسب و کار و منابع انسانی
– مدرس مهارت های فردی
– مشاور استراتژی های بازاریابی استارتاپ ها
– محقق در حوزه بازی وارسازی
– معاون نظارت و برنامه ریزی در یک سازمان مردم نهاد