• تحصیلات:
کارشناسی مهندسی مکانیک
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)
• سن: ۲۷
• سوابق مرتبط:
عضو هیئت تحریریه مجله استارتاپ همشهری
تدریس مهارت های فردی در حوزه کسب و کار از سال 95 تا کنون به صورت حضوری و آنلاین
راه اندازی کسب و کار در حوزه آموزش در سال 95

• شغل:
– مدیر منابع انسانی یک شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری خراسان
– مدرس مهارت های فردی
– محقق در حوزه بازی وارسازی
– مشاور استراتژی و برنامه ریزی راهبردی در سازمان های مردم نهاد