• سوابق: تجربه چندین ساله در زمینه استفاده از فتوشاپ (حدود 12 سال) – آموزش فتوشاپ بصورت آنلاین به مدت 1 سال – آموزش حضوری فتوشاپ – ترجمۀ مقالات آموزشی فتوشاپ در سطوح مقدماتی تا پیشرفته