• سوابق مرتبط: برگزاری چندین دوره آموزش آنلاین فتوشاپ در مجموعۀ سفیران، تجربه تهیه و ترجمۀ مقالات آموزش فتوشاپ در حدود بیش از ۱۰ سال.
انجام چندین پروژۀ چاپی و غیر چاچی در زمینه‌های مختلف طراحی

• سایر موارد:
همکاری با ۲ سایت و چند صفحۀ اینستاگرامی در زمینۀ طراحی تصاویر و ساخت ویدئو

 

دوره های برگزار شده در سفیران:

فتوشاپ سطح ۱فتوشاپ سطح ۲ – فتوشاپ سطح ۳