• تحصیلات: لیسانس مکانیک سیالات و فوق علوم قرآنی دکترا کلام امامیه
• سوابق : تدریس کانون اسلامی انصار دو دوره – دانشگاه علوم و حدیث
• شغل: عمران
مسئول فرهنگی کانون انصار – رئیس هیأت مدیره مؤسسه گلهای یاس

 

دوره های برگزار شده در سفیران:

شبهه سوزی سطح مقدماتیشبهه سوزی سطح پیشرفته