• تحصیلات: دکترای مدیریت تحول
• سوابق:
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور
مشاور سرمایه انسانی شرکت‌های خصوصی
مشاور ارشد بازاریابی و مذاکره
طراح، ایده‌پرداز، نویسنده، کارشناس و کارشناس مجری رادیو
مشاور رسانه های گروهی