⁣تحصیلات : دکترای حقوق
⁣سوابق مرتبط:
حدود ۲۰ سال مشاوره در حوزه های مختلف خصوصا امور تربیتی، خانواده و مذهبی
وکیل پایه یک دادگستری