• تحصیلات: مدیریت بازرگانی – گذراندن دو دوره ۴ ساله روانشناسی و جامعه شناسی با رویکرد تربیت شیعی
• شغل: مدیریت مجتمع فرهنگی و تبلیغاتی همارا
با سابقه ۱۸ ساله – مدیریت ۳ موسسه همسو
• سوابق: تدریس روش های متعدد تبلیغی چند ساله در موسسات آموزشی با رویکرد دینی

 

دوره های برگزار شده در سفیران:

تاکشو برگزاری برنامه های مناسبتیمدیریت اهداف بزرگ