تحصیلات: لیسانس مدیریت صنعتی
سوابق مرتبط: تدریس، برگزاری 20 جشن خلاقانه و متفاوت، نویسنده کتاب آلزایمر
شغل: طراح تبلیغات، نویسنده، معلم