• تحصیلات: کارشناسی

• سوابق مرتبط:
مدرس عکاسی هنرستان هنرهای زیبا، عکاس آستان قدس، تصویربردار آستان قدس، مدیر رسانه کانون تبلیغاتی کیارنگ، مدیر رسانه آژانس تبلیغاتی اُپلاس، مدرس عکاسی واحد آموزشی کانون کیارنگ، داور جشنواره عکس دانش آموزی، سابقه عکاسی مستند، مدرس تصویربرداری و…

• شغل: کارشناس رسانه

 

دوره های برگزار شده در سفیران:

آشنایی با اصول و مبانی عکاسی (سطح مقدماتی) – مبانی مقدماتی عکاسی و تصویربرداری