• سوابق: نمایشنامه نویسی و نویسندگی برنامه های رادیو تلویزیونی – ⁣اجرای کارگاه های آموزشی مختلف در کانال سفیران – ⁣طراحی و ایده پردازی

 

دوره های برگزار شده در سفیران:

نگارش مؤثر