تحصیلات: فوق لیسانس MBA
• سوابق:
مشاور فروشگاه اینترنتی خدمتگزاران
مشاور گروه آموزشی سفیران
مشاور در حوزه توسعه کسب و کارهای مجازی
مشاور فضای مجازی بیش از ۱۰ موسسه فرهنگی مذهبی
• شغل: ایده پرداز فضای مجازی، مشاور آی تی، مدیر فروش شرکت نرم افزاری وب حساب، یکی از مدیران گروه فرهنگی خدمتگزاران