فوق لیسانس MBA با گرایش استراتژی و برنامه ریزی
مدرک DBA با گرایش استراتژی و برنامه ریزی مشاور کارهای فرهنگی از دهه ۱۳۶۰ با گروه های مختلف از سال ۱۳۶۷ تا به امروز بطور رسمی در فعالیت های دینی شرکت داشته و دارم.

  • سوابق شغلی:

از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵ فعالیت در کار فرش در قسمت صادرات
از سال ۱۳۷۵ تا به امروز فعالیت در قسمت کالاهای بهداشتی خارجی و داخلی، بیشتر در قسمت های مدیرفروش و مدیریتی فعالیت داشتم