• تحصیلات: کارشناسی فناوری اطلاعات
• سوابق مرتبط: چندین دوره آموزش تخصصی در مراکز دولتی و خصوصی و دبیرستان ها
• شغل: موشن دیزاینر