• سوابق: مدیر و طراح تبلیغات شرکت گردشگری / طراح و گرافیست شرکت تبلیغاتی / عضو انجمن طراحی لوگو
• شغل: طراح گرافیست