لیسانس عمران
۳ سال تجربه کار فریلنسری در فضای مجازی
تجربه کار در بخش فضای مجازی و مارکتینگ