لیسانس عمران
3 سال تجربه کار فریلنسری در فضای مجازی
تجربه کار در بخش فضای مجازی و مارکتینگ