تحصیلات:

  • کارشناس علوم حدیث از تهران – مدرک رسمی کتابداری – لایف کوچینگ – مربی گری – بیزنس کوچینگ – مهارت های ارتباطی

تجربیات شغلی:

  • مدرس آموزش و پرورش در ایران – ۸ سال استارتاپ کار فرهنگی در کشور اتریش در دو مؤسسه رسمی – آموزش سه دوره آنلاین کوچینگ برای مادران و مربیان داخل و خارج کشور – برگزاری کارگاههای متعدد در زمینه کوچینگ و توسعه فردی

سایر موارد:

  • مدیریت استارتاپ – تدریس – ارتباط مؤثر (والد و فرزند، مربی و متربی) – مدرک رسمی کتابداری و مدیریت کتابخانه