• تحصیلات: دکتری حرفه ای
• سوابق: قصه گویی، معلم مقطع دبستان، نفر‌ برگزیده جشنواره های قصه گویی
• شغل: معلم، نویسنده، فعال فرهنگی
سایر موارد:
⚜️تسهیل‌گر کودک و نوجوان
⚜️مربی و معلم در مقاطع دبستان و دبیرستان
⚜️مشاور در مدارس مقطع دبیرستان (دوره دوم)
⚜️مربی برتر کشوری با عنوان مربیان دینی و پرورشی (دانشگاه فرهنگیان)
⚜️عضو انجمن قصه گویی کانون پرورش فکری
⚜️مدرس قصه گویی
⚜️دانش پذیر موسسه نسل توحیدی (دانشگاه شهید بهشتی)
⚜️دانش پذیر موسسه طلوع حق (دوره های تربیت جنسی و تربیت فرزند)