کارگاه آموزشی “دعوت خلاقانه”

جهت مشاهده محتوای کامل این کارگاه، کلیک کنید


کارگاه آموزشی “اهمیت خدمتگزاری در غدیر”

جهت مشاهده محتوای کامل این کارگاه، کلیک کنید


کارگاه آموزشی “اهمیت ویژه ۲۴ ساعت روز و عید غدیر”

جهت مشاهده محتوای کامل این کارگاه، کلیک کنید


کارگاه آموزشی “الزامات برنامه های غدیر

جهت مشاهده محتوای کامل این کارگاه، کلیک کنید


 

کارگاه آموزشی “مبانی تأثیر در مخاطب (نحوه‌ انتقال محتوای تبلیغی)”

جهت مشاهده محتوای کامل این کارگاه، کلیک کنید


کارگاه آموزشی “غرفه بازی کودکان در جشن ها”

جلسه اول:

جهت مشاهده محتوای کامل این کارگاه، کلیک کنید

جلسه دوم:

جهت مشاهده محتوای کامل این کارگاه، کلیک کنید


کارگاه آموزشی “مدیریت مالی جشن”

جهت مشاهده محتوای کامل این کارگاه، کلیک کنید


کارگاه آموزشی “همه چیز درباره جشن اینترنتی”

جهت مشاهده محتوای کامل این کارگاه، کلیک کنید


کارگاه آموزشی “اجرای جشن به صورت میز”

جهت مشاهده محتوای کامل این کارگاه، کلیک کنید


کارگاه آموزشی “مسابقه ها و ایده های جذاب برای مجریان در جشن ها”

جهت مشاهده محتوای کامل این کارگاه، کلیک کنید


کارگاه آموزشی “تلویزیون خانگی غدیر”

جهت مشاهده محتوای کامل این کارگاه، کلیک کنید


کارگاه آموزشی “چگونه مجری متفاوتی باشیم؟”

جلسه اول:

جهت مشاهده محتوای کامل این کارگاه، کلیک کنید

جلسه دوم:

جهت مشاهده محتوای کامل این کارگاه، کلیک کنید


کارگاه آموزشی “معرفی خدمتگزاران موفق اهل بیت علیهم السلام”

جهت مشاهده محتوای کامل این کارگاه، کلیک کنید


کارگاه آموزشی “چگونه مؤثر صحبت کنیم؟”

جهت مشاهده محتوای کامل این کارگاه، کلیک کنید


کارگاه آموزشی “جشن کودکانه (بررسی طرح شهربازی کودکان)”

جهت مشاهده محتوای کامل این کارگاه، کلیک کنید


 

کارگاه آموزشی “سفره های اطعام غدیر”

جهت مشاهده محتوای کامل این کارگاه، کلیک کنید


کارگاه آموزشی “برپایی غرفه های کودک در خیابان”

جهت مشاهده محتوای کامل این کارگاه، کلیک کنید


کارگاه آموزشی “تفاوت امیر غدیر و امیر سقیفه”

جلسه اول:

جهت مشاهده محتوای کامل این کارگاه، کلیک کنید

جلسه دوم:

جهت مشاهده محتوای کامل این کارگاه، کلیک کنید

جلسه سوم:

جهت مشاهده محتوای کامل این کارگاه، کلیک کنید


کارگاه آموزشی “غدیر ۲۰۵۰”

جهت مشاهده محتوای کامل این کارگاه، کلیک کنید


کارگاه آموزشی “خدمتگزاری در بستر مناطق دور (حومه و شهرستان ها)”

جهت مشاهده محتوای کامل این کارگاه، کلیک کنید


کارگاه آموزشی “مستندسازی”

جهت مشاهده محتوای کامل این کارگاه، کلیک کنید


کارگاه آموزشی “مهارت ها و ایده هایی در زمینه صوت در برنامه های نیمه شعبان”

جهت مشاهده محتوای کامل این کارگاه، کلیک کنید


کارگاه آموزشی “آشنایی با خطابه غدیر و راهکارهای نشر آن”

جهت مشاهده محتوای کامل این کارگاه، کلیک کنید


کارگاه آموزشی “آداب خدمتگزاری در غدیر”

جهت مشاهده محتوای کامل این کارگاه، کلیک کنید


کارگاه آموزشی “ما همین چند نفریم … !”

جهت مشاهده محتوای کامل این کارگاه، کلیک کنید


کارگاه آموزشی “فضاسازی ذهنی واقعه غدیر”

جهت مشاهده محتوای کامل این کارگاه، کلیک کنید


کارگاه آموزشی “ارائه چند طرح برای جشن های بزرگ غدیر”

جهت مشاهده محتوای کامل این کارگاه، کلیک کنید


کارگاه آموزشی “ناگفته های غدیر”

جهت مشاهده محتوای کامل این کارگاه، کلیک کنید


کارگاه آموزشی “ایجاد انگیزش خدمتگزاری غدیر”

جهت مشاهده محتوای کامل این کارگاه، کلیک کنید


کارگاه آموزشی “معرفی خطابه غدیر پیامبر صلی الله علیه و آله و اهمیت انتشار و ابلاغ آن”

جهت مشاهده محتوای کامل این کارگاه، کلیک کنید


کارگاه آموزشی “غدیر رنگ زندگی”

جهت مشاهده محتوای کامل این کارگاه، کلیک کنید


کارگاه آموزشی “شما یک مبلغ بوده و هستید، چقدر باور دارید؟”

جهت مشاهده محتوای کامل این کارگاه، کلیک کنید


کارگاه آموزشی “طرح جشن غدیر”

جهت مشاهده محتوای کامل این کارگاه، کلیک کنید